Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de woningen 1,2,3 en 4 gelegen te Rendeux – Beffe er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaand en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op het huurcontract. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.Boeken

1.U kan telefonisch,via website of via email boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.

2.Er zijn geen extra boekingskosten verbonden aan een boeking.

1.1 Boekingsopdracht en betalingen.

1.Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een huurcontract.

2.Binnen de 10 dagen na ontvangst van het huurcontract dient er een aanbetaling van 50 % van de huursom te gebeuren. Het restant van de huursom dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boekingen de maand voor de aanvang van de huurperiode dient U de totale huur ineens te betalen. ( inclusief de borg ).

3.Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Er kan dan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele aanbetalingen deze worden niet teruggestort.

4.De waarborg bedraagt 200 euro en zal door de huurder ook aan de verhuurder worden overgemaakt tesamen met de laatste termijn van de betaling van de huursom te vermeerderen met de verplichte eindschoonmaak woning 1,2 en 3 = 50 euro , woning 4 verplichte eindschoonmaak = 90 euro.

2.Annuleren

Helaas kan het gebeuren dat U uw vakantie moet annuleren. U begrijpt dat hieraan kosten verbonden zijn, namelijk bij annulatie tot 30 dagen voor de huurperiode 50 % van de huursom; bij annulering binnen de 30 dagen voor aankomst 100 % van de huursom.

De huurder staat vrij een anulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste van de huurder.

Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan onmiddelijk kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddelijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten.

Indien er geen annulaieverzekering is afgesloten zal er enkel bij overmacht een regeling getroffen worden door een verplaatsing van verlof tot 6 maand na geplande verlofdatum zonder enige verlies van huursom, er worden geen aanbetaalde sommen teruggestort.

3.Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid van de huurder

1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem / haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn / haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer de schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

3. Bij de vakantiewoning aanwezige en / of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomsten dienen strikt te worden nagekomen.

4.De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonende.. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.

5. Het is niet toegstaan om hout in een BBQ. te branden. Bij gebruik van de BBQ. zal deze goed gereiningd moeten worden. Alle bakroosters moeten grondig worden schoongemaakten de as moet uit de BBQ. worden verwijderd.

6. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om fuiven en / of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

7. Roken : Het is niet toegestaan te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er is een brandblusser voorzien in de garage alsmede een branddeken.

8. Bij gebruik van de houtkachel woning 1,2 en 3 diend men de houtkachel zelf uit te kuisen en het glas van de houtkachel moet proper gemaakt worden indien dit niet gebeurd zal hiervoor een kost in mindering gebracht worden van de huurwaarborg.

3.1 Aansprakelijkheidsverzekering

1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering ( familiale verzekering ).

2. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

3. Honden zijn toegelaten in vakantie woning 1,2 en 3.In vakantie woning 4 is alleen een kleine hond toegelaten. De hond(en) mogen in geen geval alleen achtergelaten worden in de woning.

3.2 Aansprakelijkheid van de eigenaar

1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan de huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuinen.

2.De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

3.Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

4. Maximaal aantal personen

1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal ( inclusief de eventuele slapende gasten) in dit geval voor woning 1,2 en 3 maximum 6 personen , woning 4 maximum 8 personen in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

2. Bij het overschrijden van het max.aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

3. Indien er buiten medeweten van de verhuurder , toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, kan de eigenaar hier in geen geval aansprakelijk gesteld worden van eender welk voorval.

5.Het einde van het verblijf

1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf ; de woning op te ruimen : alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te plaatseen de vakantiewoning netjes ( bezemschoon ) achter te laten.

2. Indien de woning en / of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren , dan heeft de eigenaar het recht schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 15 euro / uur.

Huisje1,2,en 3 is de eindschoonmaak verplicht ( 50 euro ).

Huisje 4 is de eindschoonmaak verplicht ( 90 euro ).

1.2 Verlaten woning

1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten en de verwarming lager te zetten op 5°. Het kan gebeuren dat we pas dagen nadien in de woning komen en dan is er ondertussen flink wat verbruikt. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden voor het extra verbruik.

6. Huisvuil

1. Met het huisvuil kan men terecht in de vuilbak aan het straat enkel vuilzakken van de gemeente Rendeux.

2. Gelieve het glas te deponeren in de glasbak ( aan de Kerk te Beffe ).

7. Linnengoed

1. De bedden zijn NIET voorzien van bedlinnen dus deze dient de huurder zelf te voorzien. U dient een onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek mee te brengen.

2. Keuken en badlinnen dient men zelf mee te brengen

8. Aankomst en vertrek

1. Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn om te poetsen tussen vertrek van vorige gasten en aankomst van nieuwe gasten.

2. Aankomstuur : de woning is ter jullie beschikking vanaf 16 uur de dag van aankomst.

3. Vertrekuur : de woning dient uiterlijk verlaten te zijn op de dag van vertrek om 10 uur

4. Aankomstuur wordt steeds vermeld op huurcontract.

9. Waarborg

1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadigingte vergoeden.

2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 2 uur na aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade , verlies of breuk kan vaststellen.

4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretouneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden een de eigenaar.

7. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de eigenaar. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.

8. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot en oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

9. Ook kleine schades graag melden zodat wij de inventaris weer kunnen aanvullen voor de volgende huurders aankomen.

Wij danken jullie voor de goede samenwerking zo is het voor jullie en de andere huurders een aangenaam verblijf.

Wij wensen jullie een zeer aangenaam verlof.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan gaat u ermee akkoord dat uw gegevens verzameld worden voor optimalisatie van deze website.  Meer info